Zeleni izziv 2021

Mojce

Mesto Ime in priimek
1 URŠA HROVAT
2 IRENA KAMPLET
3 ANDREJA ERŽEN

Kekci

Mesto Ime in priimek
1 JAKA BRINOVŠEK
2 ALEN CIZEJ
3 MATJAŽ SLUGA
4 MATEVŽ GRADIŠEK
5 JURE JERŠIN
6 GREGOR KNEZ
7 SANDI MARINČIČ
8 IGOR KREMSAR
9 ALEŠ SMAJIĆ
10 URH HUDOKLIN
11 TADEJ ROZMAN
12 PETER MIKLAVČIČ
13 JURE TISELJ
14 GREGOR MALENŠEK
14 DAMJAN KRANJC
14 ROK VOLOVEK
17 MARJAN REKAR
18 DOMEN DOLENC
19 OSA
19 DENIS MEDIJA

Moški

Mesto Ime in priimek
1 JOŠT NAPRET
2 JAKA BRINOVŠEK
3 GREGA KNEZ
4 URH HUDOKLIN
5 JERNEJ JUVAN
6 SANDI MARINČIČ
7 DOMEN ŠERGAN
8 TADEJ ROZMAN
9 TOMAŽ IVENČNIK
10 MIHA GREŠAK
11 ALOJZ TOVORNIK
12 ROK VEGELJ
13 BORIS SVETLIK

Ženske

Mesto Ime in priimek
1 ANA SENEGAČNIK KURNIK
2 KATARINA WALAND
3 VERONIKA ŠTAMPFL

Moški

Mesto Ime in priimek
1 BOJAN GABERŠEK
2 JAKA BRINOVŠEK
3 VLADO DURKOVIČ
4 MIHA VOVK
5 JOŠT NAPRET
6 ŠPIRALEK
7 SLUGA MATJAŽ
8 DANILO KUNŠEK
9 ALEŠ SMAJIĆ
10 MATEVŽ GRADIŠEK
11 GREGOR KNEZ
12 SANDI MARINČIČ
13 ROK DEBEVEC
14 ROK LORGER
15 JURE JERŠIN
16 MATIC GREŠAK
17 URH HUDOKLIN
18 ROK ŽAGAR
19 MIHA GREŠAK
20 JERNEJ ZAJEC

Ženske

Mesto Ime in priimek
1 ANA SENEGAČNIK KURNIK
2 TINA KASTELIC
3 IRENA KAMPLET
4 SLAVKA POJE
5 MIA ZUPANČIČ
6 SAŠA MIHEVC

Moški

Mesto Ime in priimek
1 MATJAŽ SLUGA
2 JOŠT NAPRET
3 ALEŠ SMAJIĆ
4 MATEJ MUŠIČ
5 DAVID KERN
6 LUKA MARKUN
7 PETER MIKLAVČIČ
8 GREGOR MALENŠEK
9 MATEJ KASTELIC
10 MATEVŽ GRADIŠEK
11 MATIJA KRIŠELJ
12 GREGOR KNEZ
13 JURE DOLINAR
14 JURE TISELJ
15 SANDI MARINČIČ
16 TOMAŽ ŽIGON
17 ARNOLD LEŠNIK
18 IGOR KREMSAR
19 DOMEN DOLENC
20 TOMAŽ KOKALJ
Prihajajoči dogodek 2. oktober 2021
Prihajajoči dogodek 16. oktober 2021