Zeleni izziv 2021

Mojce

Mesto Ime in priimek
1 URŠA HROVAT
2 IRENA KAMPLET
3 ANDREJA ERŽEN

Kekci

Mesto Ime in priimek
1 JAKA BRINOVŠEK
2 ALEN CIZEJ
3 MATJAŽ SLUGA
4 MATEVŽ GRADIŠEK
5 JURE JERŠIN
6 GREGOR KNEZ
7 SANDI MARINČIČ
8 IGOR KREMSAR
9 ALEŠ SMAJIĆ
10 URH HUDOKLIN
11 TADEJ ROZMAN
12 PETER MIKLAVČIČ
13 JURE TISELJ
14 GREGOR MALENŠEK
14 DAMJAN KRANJC
14 ROK VOLOVEK
17 MARJAN REKAR
18 DOMEN DOLENC
19 OSA
19 DENIS MEDIJA

Moški

Mesto Ime in priimek
1 JOŠT NAPRET
2 JAKA BRINOVŠEK
3 GREGA KNEZ
4 URH HUDOKLIN
5 JERNEJ JUVAN
6 SANDI MARINČIČ
7 DOMEN ŠERGAN
8 TADEJ ROZMAN
9 TOMAŽ IVENČNIK
10 MIHA GREŠAK
11 ALOJZ TOVORNIK
12 ROK VEGELJ
13 BORIS SVETLIK
Prihajajoči dogodek 7. avgust 2021
Prihajajoči dogodek 4. september 2021
Prihajajoči dogodek 2. oktober 2021
Prihajajoči dogodek 16. oktober 2021