Mangart

Mangartsko sedlo je najvišje registrirano vzletišče v Sloveniji in je eno redkih dovoljenih vzletnih mest v Triglavskem narodnem parku.
Pristanek je urejen v Logu pod Mangartom nasproti pokopališča. Na pristajalnem mestu so vetrni trakovi.
OPOZORILO: V poletnem času popoldan ter ob močnejšem jugozahodniku obstaja nevarnost močnih dolinskih vetrov! Ker je pristajalno mesto v zasebni lasti, prosimo, da padal ne pospravljate sredi travnika, temveč jih zlagate ob cesti! Omejitve zračnega prostora: 2900 m nadmorske višine.

V

2055 m

+386 31 867 086